Quê hương trong giấc mơ

Xin giới thiệu các bạn album thứ 16 của n/s Phạm Mạnh Đạt đã được phát hành trong dịp lễ FATHERDAY 2016

QC2 7Ấn vào đây để nghe cd này!