Phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt – VietTivi

Giáo sư Nguyễn Đức Lâm phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt