Phỏng Vấn NS Phạm Mạnh Đạt – VNTV

Lê Nguyên Huỳnh phỏng vấn nhạc sỹ Phạm Mạnh Đạt