Lòng hảo tâm của một Nhạc Sĩ Hải Ngoại

Tôi nhận được tập nhạc TUYỂN TẬP TÌNH CA  của một nhạc sĩ Hải Ngoại qua tay  một người bạn và được nghe người bạn kể lại sự  thể hiện lòng hảo tâm đối với quê hương đất nước của ông.  Tôi viết bài này như để hoan nghênh một công dân xa sứ, nhưng lúc nào cũng hướng về tổ quốc thân  yêu. Continue reading Lòng hảo tâm của một Nhạc Sĩ Hải Ngoại