Tiểu sử nhạc sỹ Phạm Mạnh Đạt

Nhạc sĩ PHẠM MẠNH ĐẠT nguyên quán tỉnh Hải Dương miền bắc Việt Nam học nhạc lý trong chương trình trung học phổ thông ở hậu phương, trong thời kỳ chống Pháp, sau đó ông cũng được học về hòa âm và luật sáng tác với nhạc sĩ NGUYỄN XUÂN KHOÁT

Phạm Mạnh Đạt
Phạm Mạnh Đạt

Chơi đàn Banjo alto lúc 12 tuổi, khi ở Hànội ông học Vĩ cầm tại âm nhạc đại học xá, nhưng những năm sau này vì say mê nên đã chuyển sang học Hạ Uy Cầm (guitar Hawìen) ngoài ra ông còn chơi đươc Tây Ban Cầm (regular guitar) và Đại hồ cầm (contrabass) nhưng sở trường chính vẫn là Hạ Uy Cầm., mới đây ông đã xuất bản tuyển tập TÌNH CA PHẠM MẠNH ĐẠT (có bán trên AMAZON) bản nhạc HẸN NGÀY MAI là bản nhạc đầu tay của ông viết năm 1956.

Tại Hải ngoại ông đã thưc hiện 18 tác phẩm âm nhạc gồm CD,DVD và VIDEO trong đó có một số là hòa tấu Hạ Uy Cầm và những tác phẩm có lời ca phần lớn do ông sáng tác.

Hiện nay ông cu ngụ tại thành phố Sanjose thuộc miền bắc California USA.
Quí vị yêu nhạc có thể liên hệ với nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt qua hòm thư điện tử:

[email protected]