Phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt – Viet Washington DC Radio

Nhà văn nữ Phong Thu phỏng vấn nhạc sỹ Phạm Mạnh Đạt