Phỏng vấn nhạc sỹ Phạm Mạnh Đạt – Sài Gòn TV

Kim Oanh phỏng vấn nhạc sỹ Phạm Mạnh Đạt